sksalak.zoom-a.com
SEKOLAH KEBANGSAAN SALAK
43900 SEPANG, SELANGOR
Tel/Faks : 03-87061226   E-mel : sksalak@gmail.com
| LAMAN UTAMA | PIAGAM PELANGGAN | FALSAFAH SEKOLAH | LOGO SEKOLAH | VISI & MISI | OBJEKTIF | MATLAMAT | LAGU SEKOLAH | PENTADBIRAN | UPSR | BANGUNAN | UNIT ICT | ICTL | GALERI | PAUTAN | BUKU PELAWAT | PELAN | ENROLMEN PELAJAR |

RANCANGAN TAHUNAN MAKMAL ICT

AKTIVITI

PENETAPAN

MASA

OBJEKTIF/STRATEGI

SASARAN

TINDAKAN

Mesyuarat

Januari

Mac

Mei

Julai

Sept

Perancangan tahunan

Pembahagian tugasan

Taklimat tugas

AJK Makmal

Penyelaras ICT

Kemaskini Komputer dan

Inventori

Januari

Memastikan peralatan komputer berada di dalam keadaan baik dan sempurna.

Melaporkan kerosakan kepada pihak yang terbabit.

AJK makmal

AJK Keselamatan dan keceriaan

Penyusunan Jadual Bertugas Guru dan Jadual Waktu PBK

Januari

Memastikan makmal komputer digunakan sepenuhnya oleh murid-murid.

Murid Sekolah

AJK Penyelenggaraan dan Keselamatan

Keceriaan Komputer

Februari

Memastikan makmal komputer menarik dan selesa digunakan.

Murid sekolah

AJK Kebersihan dan Keceriaan

Pelantikan Pengawas Sekolah

Februari

Membantu guru-guru mengawal perjalanan makmal komputer.

Menjaga kebersihan makmal.

Pengawas ICT

AJK Penyelenggaraan dan Keselamatan

Pembelajaran Berbantukan Komputer

Mac

Memberi pendedahan kepada murid tentang penggunaan internet dengan betul.

Murid Tahap 2

AJK Tugas-tugas Khas ICT

Bengkel Penggunaan Makmal Komputer

April

Jun

Memberi pendedahan kepada guru kelas mengendalikan makmal komputer.

Guru kelas

AJK Tugas-tugas khas ICT

Perkembangan Staf 1

Mei

Ogos

Memastikan guru-guru dapat mengendalikan ‘mail merge’ dengan kemas dan betul

Semua guru

AJK Tugas-tugas khas ICT

Mesyuarat AJK

Unit ICT 3

Oktober

Membuat “post mortem” Perjalanan aktiviti sepanjang tahun.

- Perbincangan aktiviti tahun semasa

- Semakan stok dan inventorI

AJK ICT

Penyelaras

dan Setiausaha

Penilaian

November

Mengesan kelemahan dan meningkatkan

Perkhidmatan Unit ICT pada tahun hadapan.

- Buku rekod penggunaan makmal.

AJK makmal

AJK makmal komputer

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK

BIL

PERKARA

KANDUNGAN PROGRAM

KUMPULAN SASARAN

CADANGAN TEMPAT

TINDAKAN

TARIKH PERLAKSANAAN

1

Projek Utama

‘Zoom A’

Penyediaan brosur.

Makluman dan Edaran Brosur tentang Zoom-A kepada semua murid dan ibu bapa.

 

 

Semua murid

Setiap kelas

Penyelaras ICT dan Penyelaras Zoom-A

Jan

 

 

Pembayaran Yuran RM 10 setahun bagi murid yang berminat.

 

Semua murid

Setiap kelas

Guru Kelas dan Penyelaras Zoom-A

Feb - Mac

 

 

Pendaftaran secara talian di http://www.zoom-a.com.my

 

Semua murid

Makmal Komputer

Guru Kelas, Penyelaras ICT

Mac - April

2

Projek Sokongan

‘Perkembangan Staf 1 (Zoom-A)’

Menunjukkan cara menggunakan website Zoom-A dengan lebih efektif. Contohnya: membuat soalan, mengira Head Count dan sebagainya.

 

Semua guru

Makmal Komputer

Penyelaras Zoom-A dan Penyelaras ICT

Mei

3

Projek Sampingan

Why Zoom-A?’

Menyediakan papan tanda tentang yuran langganan, kebaikan dan penggunaan Zoom-A. Dengan ini semua ibu bapa mudah mendapat maklumat lebih terperinci tanpa merujuk pada guru ataupun murid.

 

Semua guru, murid dan ibu bapa

Papan tanda

(makmal komputer)

Penyelaras Zoom-A dan Penyelaras Makmal.

June

 

Hi, Zoom-A!’

Melalui jadual penggunaan makmal komputer. Guru boleh menunjukkan murid cara penggunaan Zoom-A dari memasukkan UserID dan Password sehinggalah menjawab soalan secara online.

Semua murid dan guru

Makmal komputer

Guru Kelas dan Guru Akademik

Julai

PERATURAN MAKMAL

Peraturan makmal diwujudkan untuk: 

       

a.       Memaksimumkan penggunaan

b.       Meminimumkan risiko penyelewengan dan kerosakan

c.       Mewujudkan suasana yang selamat dan selesa untuk pengajaran dan pembelajaran

d.       Panduan untuk penggunaan ramai.

Berikut adalah beberapa peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua pengguna makmal komputer:

·         Dilarang membawa beg, makanan atau minuman ke dalam makmal.

·         Dilarang membawa sebarang cakera perisian luar ke dalam makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT.

·         Disket dari luar boleh dibawa masuk tetapi hendaklah diimbas terlebih dahulu.

·         Dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT.

·         Pelajar dilarang melaraskan pendingin hawa.

·         Tidak dibenarkan memakai kasut di dalam makmal.

·         Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal tanpa guru pengawas.

·         Semua pengguna komputer adalah dilarang sama sekali mengusik atau mengubah sebarang sambungan wayar pada komputer.

·         Jika terdapat sebarang bunyi yang ganjil, bau benda terbakar, bahagian komputer terlalu panas atau sebarang yang disyaki tidak normal, laporkan segera kepada guru yang bertugas. Padamkan mana-mana suis yang perlu.

·         Laporkan sebarang kerosakan perkakasan atau perisian kepada guru yang bertugas.

·         Tidak dibenarkan membawa liquid paper.

·         Dilarang membuat bising di dalam makmal.

·         Dilarang mencetak, mengedar dan menampal bahan yang mengandungi unsur lucah, menghina atau menfitnah pihak tetrtentu.

·         Dilarang mengubah sebarang settings dalam komputer.

·         Dilarang mengubah atau menambah perisian dan perkakasan.

·         Semua hasil kerja hendaklah disimpan dalam disket dan tidak boleh disimpan dalam cakera keras.

·         Peralatan seperti LCD dan printer hanya boleh dikendalikan oleh guru.

·        Guru yang bertanggungjawab membawa pelajar atau kelas ke makmal komputer hendaklah merekod penggunaannya dalam buku log makmal.

·         Pengguna hendaklah merekod penggunaan buku log komputer.

·         Pengguna hendaklah sentiasa menjaga kebersihan Makmal Komputer.


Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia

Pelawat: